Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας

Η σελίδα περιλαμβάνει το συλλογικό προγραμματισμό και τις Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας