Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2023-2024

Στο πλαίσιο αποτελεσματικής υλοποίησης του πολυδιάστατου έργου του Σχολείου και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Για την εύρυθμη λειτουργία του Γυμνασίου Μελίτης, με γνώση των βασικών αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με συσσωρευμένη την εμπειρία από την λειτουργία των προηγούμενων χρόνων, και με την συνδρομή των μαθητικών κοινοτήτων, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Γυμνασίου Μελίτης, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές.