Καθηγητές

Τικταπανίδης Δημήτριος Διευθυντής Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ83
Κρουσουλούδης Σωτήριος   Θεολόγος ΠΕ01
Τόρου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φιλόλογος ΠΕ02
Τσιουμήτα Βασιλική   Φιλόλογος ΠΕ02
Ξανθόπουλος Ευστράτιος   Μαθηματικός ΠΕ03
Αδαμαντίου Πολυξένη   Χημικός ΠΕ04.02
Καραντζούλη Άννα   Αγγλικός ΠΕ06
Χαρίση Αφροδίτη   Γερμανικός ΠΕ07
Χρυσοχοΐδης Χαράλαμπος   Καλλιτεχνικών ΠΕ08
Δάνου Αθανάσιος   Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
Γκόλνα Χριστίνα   Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
Καρακατσάνη Χρυσούλα   Οικονομίας ΠΕ80
Σταυρίδου Γεωργία   Πληροφορικής  ΠΕ 86