Υποδομή Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας

Η  βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Μελίτης είναι έργο ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευμάτων- Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την ενέργεια ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ του έργου "ΠΕΛΛΑ" .  Περιλαμβάνει πολλούς τίτλους βιβλίων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων των Ανθρωπιστικών και των Θετικών Επιστημών, Εγκυκλοπαίδειες,  εκπαιδευτικά λογισμικά, επιτραπέζια παιχνίδια, τεχνολογικό εξοπλισμό. Αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές επισκέψεις, να ενισχύσει την φιλομάθεια και την φιλαναγνωσία των μαθητών.

Η Αίθουσα Καλλιτεχνικών αποτελεί χώρο δημιουργίας και φιλοξενίας μαθητικών έργων, θεματικών εκθέσεων, κ.ά.

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο, ο οποίος διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό, Η/Υ. projector, όργανα, εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, κατάλληλα για την εφαρμογή πειραμάτων και γενικότερα διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών, αλλά και για την προβολή οπτικού υλικού σχετιζόμενου με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Το εργαστήριο τεχνολογίας του Γυμνασίου Μελίτης αποτελεί έναν φιλόξενο χώρο μαθητικής δημιουργίας και έκθεσης μαθητικών έργων στο μάθημα της Τεχνολογίας. Διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό και υλικά απαραίτητα για την ανάπτυξη του μαθήματος.

Το εργαστήριο πληροφορικής διαθέτει πλήρως ανανεωμένο από το ΥΠΑΙΘ σύγχρονο εξοπλισμό αποτελούμενο από 20 Η/Υ και εξοπλισμό μέσω του έργου  "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", για ανανεωμένη δικτυακή πρόσβαση.